« @

Nederlands Woordenboek, 1.1

iOS, iPhone, iPad, iPod Touch AppWerkijgbaar in de App Store :-)

Een Nederlandse woordenboek iOS app. Bevat meer dan 49.000 woord definities. Werkt offline. Geen internet verbinding nodig. Alle woorden zijn 100 procent Nederlands en zijn samengesteld in het Nederlands. Deze app is geschikt voor wie op zoek is om te leren of al vloeiend de Nederlandse taal.Available on the App Store :-)

A Dutch Language Dictionary iOS app. Contains more than 49 thousand word definitions. Works offline. No internet connection is necessary. All words are 100 percent Dutch and are composed in Dutch. This app is appropriate for those seeking to learn or already fluent in the Dutch language.